Vogeserna

Vogeserna i nordöstra Frankrike

Bergkedjan Vogeserna ligger på gränsen till Tyskland i nordöstra Frankrike och täcks av täta ädellövskogar med inslag av betesmarker. Här dominerar boken som trivs i den höga nederbörden i bergslandskapet.