Hortobagy nationalpark

Nationalparken Hortobagy i centrala Ungern.

Nationalparken Hortobagy i centrala Ungern består av stäppartad Puzta och omfattande våtmarker och fiskdammar med mycket artrik fågelfauna.

Det är de öppna viddernas landskap som möter besökaren i Hortobagy. Grässtäppen breder ut sig så långt ögat kan nå och ger en bild av hur den väldiga Puztan såg ut innan stora delar odlades upp. Då fanns en utbredd herdekultur och hästen var det viktigaste transportmedlet förutom båten. Tack vare att nationalparken bildades 1973 har en viktig del av steppen bevarats. Hortobagy blev även världsarv år 1999 och är Ungerns viktigaste och mest kända naturområde. Stäppen blommar på våren efter regnen men torkar sedan ut under sommaren. Längs vattendragen finns en del strandskogar men i övrigt är området i huvudsak öppet.

Under våren anländer många av de fågelarter som häckar i området. Här har påträffats över 340 arter och de som får mest uppmärksamhet är stortrapp, kortålärka, styltlöpare, aftonfalk, ägretthäger, purpurhäger och skedstork. De många våtmarkslevande arterna häckar i de grunda vattensamlingarna och i de fiskdammar som har skapats i området. I de täta vassarna kan man även påträffa sävsångare, skäggmes och blåhake. Vintertid rastar stora flockar med gäss i området.

Däggdjur som är typiska för stäppen är hamster och blindmus.

Byn Hortobagy, som gett namn åt nationalparken, ligger centralt i området och utgör en bra bas för att upptäcka området. Här finns naturcenter, ett herdemuseum, boende, hästuthyrning och möjligheter till båtfärder på floden i kanten av parken. För att komma in i parken krävs entréavgift och bara vissa delar av parken är tillgänglig på egen hand.

Hortobagy kan nås med järnväg och har bussförbindelser med bland annat Eger och Debrecen. Mycket besökare kommer i slutet av juni då det är Equestrian Days och den 19-20 augusti då det är Bridge Fair.