Eifel nationalpark

Nationalparken Eifel i sydvästra Tyskland.

Nationalparken Eifel består av kuperat skogslandskap kring en floddal med uppdämda sjöar på gränsen till Belgien i sydvästra Tyskland.