Mööns klint


Den danska ön Mön har ett fantastiskt naturområde på sin östra kust. Här stupar branta kalklippor över 100 meter ner i havet och ovanför växer gamla bokskogar omväxlande med naturbetesmarker.

Möns klint har skapats i ett tropiskt hav för ca 75 miljoner år sedan. Mikrosko- piska djur och växter har bildat kalk- avlagringarna och det finns möjlighet att hitta fossiler av sjöborrar, bläckfiskar och musslor i kalkstenen. I kalkberget kan man se flintsten som mörka linjer. Flintastenar ligger också renspolade nedanför klinten i vattenbrynet. Den branta klinten sträcker sig ca 7 kilometer längs Möns östkust och når högsta punkten vid Droningstolen som stupar 128 meter rakt ner i havet. Häri- från kan man i klart väder se över till Sverige och Rügen i Tyskland. I branterna finns också sluttningar och raviner som kallas ”fall” där det ibland är möjligt att ta sig ner till havet. Vid Store Klint ligger huvudparkeringen och här har också öppnats ett geologiskt upplevelse- center som visar de processer som skapat området. Här finns också en trappa ner till stranden samt en naturlekplats. På toppen av Timmesö bjerg ligger resterna av en försvarsborg med vallar och branta sluttningar. Eventuellt är anläggningen från tidig medeltid

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *